تهران، لاله زار جنوبی، مجتمع تجاری بوشهری، طبقه دوم، پلاک 5

۱۰ ۲۰ ۵۳ ۳۳ - ۰۲۱

۲۰ ۱۰ ۵۳ ۳۳ - ۰۲۱

۲۳۹ ۶۶ ۶۸ ۰۹۱۲

ترانسفورماتور روغنی کنسرواتوری

نحوه عملکرد ترانسفورماتور روغنی کنسرواتوری

ترانسفورماتور روغنی کنسرواتوری چگونگی کارکرد آن در ترانسفورماتور روغنی کنسرواتوری توزیع، اکتیوپارت (بخش درگیر تبدیل ولتاژ و انتقال انرژی شامل هسته و سیم پیچ های اولیه و ثانویه) ترانس ها
ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید
سیلیکاژل ترانسفورماتور

اهمیت سیلیکاژل ترانس یا رطوبت گیر ترانسفورماتور برای کنترل کیفیت روغن ترانس

سیلیکاژل ترانس یا رطوبت گیر ترانسفورماتور سیلیکاژل ترانس در حفظ کیفیت روغن ترانسفوماتور نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عوامل تخریب روغن ترانسفورماتور که طول عمر آن را به شدت کاهش
ادامه مطلب
۱۵