تهران، لاله زار جنوبی، مجتمع تجاری بوشهری، طبقه دوم، پلاک 5

۱۰ ۲۰ ۵۳ ۳۳ - ۰۲۱

۲۰ ۱۰ ۵۳ ۳۳ - ۰۲۱

۲۳۹ ۶۶ ۶۸ ۰۹۱۲

رله بوخهلتس ترانس – رله بوخهلتس ترانسفورماتور

رله بوخهلتس

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید انواع رله بوخهلتس با کارشناسان آرکا ترانس تماس بگیرید.

رله بوخهلتس ترانس – رله بوخهلتس ترانسفورماتور

رله بوخهلتس ترانس

رله بوخهلتس، رله ای است برای حفاظت در دستگاه هایی که توسط روغن خنک می شوند به کار می رود. رله بوخهلتس در اثر تولید گاز یا هوا در داخل منبع روغن، پایین رفتن روغن از سطح مجاز و یا شدید و بیش از حد مجاز روغن به کار می افتد. رله بوخهلتس ابتدا زنگ خطر را بکار می اندازد و در صورت عدم رفع اشکال، ترانسفورماتور را قطع می کند.بزرگترین مزیت رله بوخهلتس، عملکرد سریع و مطمئن آن است.

 

رله بوخهلتس با تشخیص و ارسال سیگنال ترانسفورماتور را در برابر خطرات ناشی از بروز عیوب در مواقع زیر محافظت می نماید:

 • گازهای ایجاد شده که ممکن است ناشی از تجزیه روغن ترانس و یا مواد عایقی جامد در اثر عیوب اکتیو پارت باشد.
 • کاهش سطح روغن ترانس که ممکن است ناشی از نشتی از مخزن ترانسفورماتور باشد.
 • جریان سریع روغن ترانس از مخزن به سمت منبع انبساط که ممکن است ناشی از انبساط روغن ترانس در اثر اتصال کوتاه باشد.

قابل توجه اینکه آنالیز گازهای جمع شده در درون رله بوخهلتس می تواند کاربران را در یافتن ناهنجاری های بوجود آمده در ترانسفورماتور کمک نماید.

قسمت فعال رله بوخهلتس از ۳ قسمت مکانیکی مجزا شامل شناور بالا، شناور پایین و پره مخصوص جریان روغن تشکیل یافته است که در وضعیت عادی ترانسفورماتور، روغن داخل رله بوخهلتس شناورها را در موقعیت reset قرار میدهد.

هنگام بروز عیب در ترانسفورماتور گازها و حباب های بوجود آمده به سمت بالا و به طرف منبع انبساط حرکت مینمایند که پس از رسیدن به رله بوخهلتس در محفظه آن جمع شده و تجمع گاز موجب جابجایی روغن و کاهش سطح آن در محفظه رله بوخهلتس میشود که این عمل موجب تحریک شناور بالایی شده و کنتاکت مربوطه عمل نموده و فرمان اخطار صادر میشود.

چنانچه این وضعیت عمل ادامه یابد سطح روغن در محفظه پایین تره رفته و شناور پایین نیز عمل می نماید و کنتاکت مربوطه فرمان Trip و قطع ترانسفورماتور از منبع تغذیه را صادر می نماید.در حالت اتصال کوتاه و جریان سریع و غیر عادی روغن ترانس به سمت منبع انبساط ، بدلیل ارتباط پره با شناور پایین، توسط کنتاکت مربوطه فرمان قطع داده میشود.

 

عملکرد رله بوخهلتس ترانس:

عملکرد رله بوخهلتس بر اساس نوع خطای اتفاق افتاده است.در حالتی که خطاهای جزیی اتفاق می افتد، هوای گاز متصاعد شده از روغن، وارد لوله رابط بین تانک و روغن و باک می شود و به داخل رله بوخهلتس (که در قسمتی از این لوله قرار دارد) نفوذ می کند. سپس این گاز به طرف سقف بالای رله بوخهلتس (که به صورت یک مخزن گاز است) صعود می کند و در آنجا جمع می شوند.این گازها به سطح فوقانی روغن فشار وارد می کند و باعث پایین آمدن سطح روغن در رله بوخهلتس می شود. این فشار به شناور بالایی رله بوخهلتس منتقل می شود و آن را به طرف پایین می راند. حرکت شناور باعث بستن یا باز نمودن کنتاکت می شود تا فرمان های لازم ارسال شود. در حالتی که خطا به موجب اتصالی شدید باشد، گازهای متصاعد شده در اثر قوس الکتریکی، موجب راندن موج روغن به داخل باک می شود. اگر سرعت موج از حد تنظیم شده بیشتر باشد، قبل از راه یافتن گازها به مخزن بالایی رله بوخهلتس (برای فرمان آلارم و تریپ) شناور پایین می آید و دستور تریپ داده می شود. در نتیجه ترانسفورماتور از شبکه قطع می شود.

همچنین اشکالاتی که شناور را به پایین می راند و باعث قطع ترانسفورماتور می شود عبارت است از:

 • شکستن بوشینگ ها
 • اتصال کوتاه فاز به فاز
 • اتصال زمین
 • اتصال داخل سیم پیچ
 • اتصال تپ ها به یکدیگر

همچنین اشکالات مکانیکی از قبیل کاهش سطح روغن ترانسفورماتور و ورود هوای زیاد به داخل ترانسفورماتور می تواند عملکرد رله بوخهلتس شود.

اشکالاتی که بر اثر بروز آن ها، شناور پایین می آید و دستور آلارم صادر می شود عبارت است از:

 • نقایص عایق کاری
 • خراب شدن عایق ورقه های هسته و پیچ اتصال ورقه ها به یکدیگر
 • کامل نبودن کنتاکت در اتصالات الکتریکی
 • گرم شدن بیش از حد قسمتی از سیم پیچ
 • خراب شدن عایق به علت عبور بیش از حد جریان فوکو و غیره
 • تخلیه الکتریکی در قسمت های فلزی عایق شده از زمین

مزایا و معایب رله بوخهلتس ترانس:

مزایا:

 • رله بوخهلتس می تواند در برابر خطاهای داخلی ترانسفورماتور که به خاطر گرم شدن هسته اتفاق می افتد نیز عمل کند.
 • نوع و شدت خطا را بدون جدا کردن رله بوخهلتس از ترانسفورماتور و تنها با بررسی گازهای انباشته شده می توان پیش بینی کرد.

معایب:

 • رله بوخهلتس فقط مناسب ترانسفورماتورهای روغنی است.
 • رله بوخهلتس تنها زمانی شروع به کار می کند که سطح روغن ترانس کم شود.
 • رله بوخهلتس کابل های اتصال را محافظت نمی کند بنابراین به یک سیستم محافظتی جدا برای کابل ها نیاز داریم.
 • زمان عملیاتی رله بوخهلتس نسبتا بالا و حداقل ۰.۱ ثانیه است.

کاربرد رله بوخهلتس:

 • رله بوخهلتس انواع مختلفی از خطاها در ترانسفورماتور را می تواند تشخیص داده و آلارم را به صدا در آورد.
 • رله Buchholz در شرایط زیر شروع به کار می کند:
 • رله بوخهلتس شکست عایقی هسته را تشخیص می دهد.
 • ورود حباب های هوا به روغن را بررسی می کند.
 • رله بوخهلتس جایی که کاهش سطح روغن باعث افزایش نشت می شود شروع به کار می کند.
 • از رله بوخهلتس در اتصال کوتاه سیم پیچ ها نیز استفاده می شود.
 • از رله بوخهلتس برای محافظت اتصال های الکتریکی شل و نامطمئن نیز می توان استفاده کرد.
 • هر زمانی که روغن ترانس از مخزن نگهداری به مخزن اصلی یا برعکس حرکت کند.

نکات ایمنی هنگام وصل رله بوخهلتس ترانس:

 • در اتصال هادی ها به ترمینال مخصوص آن به جای لاستیک از اتصال کاغذی استفاده کنید،زیرا ممکن است به وسیله سیم پیچ آسیب ببیند.
 • شناورهای رله بوخهلتس باید برای شرایط مختلف آماده به کار باشند،به همین منظور آن ها را در روغن گرم غوطه ور کنید تا بتوانند نیروهای اضافی را تحمل کنند.
 • اتصالات بین رله بوخهلتس و لوله باید شیبی حدود ۱.۵ تا ۳ درصد داشته باشد و هیچ گونه بیرون زدگی نداشته باشد تا مطمئن شوید گازها در محفظه به طور کامل قرار می گیرند.